Rólunk

Előzmények: 2007. augusztus 28-án megalakult az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ), mely elfogadta az  Alapszabályt, rögzítette a szövetségi célt és feladatokat, a tagsági jogokat és kötelezettségeket, meghatározta a Szövetség szervezetét és működési rendjét, az elnökség tagjainak számát és szabályozta a gazdálkodás-pénzügyi feltételeket.

A Szövetség figyelembe vette és veszi, hogy a Magyar Villamos Művek és a többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő társaságok egységes üzletpolitika alapján végzik tevékenységüket. Ezzel összefüggésben a Szövetséget létrehozó szakszervezetek feladata az MVM TSZSZ-hez tartozó tagok érdekeinek képviselete, és a Munka Törvénykönyvében biztosított jogait ennek figyelembevételével kívánja gyakorolni. Az MVM TSZSZ céljának tekinti az egységes üzletpolitikára épülő konkrét üzleti tervek részét képező humánpolitika létrehozását, ennek érdekében a munkáltató képviselőjével megállapodások megkötését, mely célok elérésével a Szövetség garanciát lát arra, hogy a vállalatcsoport minden tagjának munkavállalói azonos elvek alkalmazásával részesüljenek a a megtermelt javakból.

A Szövetség céljának tekinti, hogy legyen a vállalatcsoport egészére vonatkozó kollektív szerződés, továbbá erre alapozva minden tagjának legyen kollektív szerződése. Mind a társaságcsoport egészére vonatkozó, mind az egyes gazdasági társaságoknál lévő kollektív szerződések vegyék figyelembe a munkaügyi miniszter által kiterjesztett Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződést, ugyanakkor adjanak lehetőséget, hogy a tagvállalatok specifikumából eredő differenciálások is megvalósulhassanak. Az összesen 11 pontban felsorolt "A Szövetség célja és feladata" (Alapszabály II.) fejezetben szerepel többek között, hogy a Szövetség a szakszervezeti jogok gyakorlásánál, a kötelezettségek teljesítésénél alulról építkezve alakítja ki és képviseli az egyes konkrét ügyekhez kapcsolódó munkavállalói álláspontot, törekszik a kollektív munkaügyi viták megelőzésére, de konkrét munkaügyi jogvitában a Szövetség ingyenes jogi segítséget nyújt annak a tagjának, aki ezt igényli. A Szövetség felvállalja tagjainak képviseletét szociális kérdésekben is, valamint minden olyan témában, melyben a Szövetségi Tanács, az MVM TSZSZ legfőbb döntéshozó szerve megbízza.

A vállalatcsoport-szintű kollektív szerződés megkötéséről szóló döntés és az MVM Zrt. vállalatcsoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórumának Ügyrendje esetében teljes konszenzusra van szükség, azaz ezekben az ügyekben a döntés érvényességéhez egyhangú szavazásra van szükség.

Az Alapszabály rögzítette, hogy az MVM TSZSZ Elnökség tagjainak száma 7 fő.

Az MVM TSZSZ megválasztott tisztségviselői:

Hatvani Jácint MVM TSZSZ elnök

Nagy Sándor MVM TSZSZ elnökhelyettes

Elnökségi tagok:

Telekes Gábor BDSZ

Káplár Sándor MVM DSZ

Ledács Kiss Miklós NKM Szakszervezete

Harmath Péter István ENSZ

Nagy Gyula VIMÉSZ

Felügyelő Bizottság:

Lázár Róbert Géza elnök lazarr@mvm-gter.hu

Tokai Andrea  tokai.andrea@mvmnet.hu

Németh Jánosné 

Az MVM vállalatcsoport szervezeti és működési rendjéhez tartozik az MVM Zrt. Vállalatcsoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fóruma. E fórum munkáltatói oldalát az irányító részvénytársaság vezérigazgatója által kijelölt személyek, míg a munkavállalói oldalt az MVM TSZSZ elnöksége képviseli.

(Adószám: 18296192-2-41)