Továbbra sincs érdemi bértárgyalás és megállapodás
Az MVM TSZSZ tagszakszervezeteinek vezető tisztségviselői a tegnapi napon egyhangúlag az alábbi állásfoglalást fogadták el, amely szerint készek mindent megtenni javaslataik érvényesítése érdekében. A Szakszervezet továbbra is - az MVM Csoport munkavállalóinak érdekeit szem előtt tartva - kéri a döntéshozókat, hogy a munkabéke fenntartása érdekében fontolja meg a dolgozók javaslatait és hozza meg a szükséges döntéseit.

Az MVM TSZSZ Szövetségi Tanácsa

 

Állásfoglalás

a bérmegállapodás felülvizsgálatára irányuló tárgyalásokkal kapcsolatban

 

Az MVM TSZSZ valamennyi tagszakszervezete elfogadhatatlannak tartja, hogy az MVM Csoport társaságainál foglalkoztatott munkavállalók sem ez évre vonatkozó kiegészítő bérintézkedésben, sem további béremelésben ne részesüljenek. Elfogadhatatlan, hogy az MVM Zrt. felett tulajdonosi jogot gyakorló részéről az érdemi bértárgyalás folytatására és megállapodással történő lezárására a munkáltató képviselőjének mozgásteret, felhatalmazást nem biztosít. Elfogadhatatlan továbbá, hogy az MVM Csoport dolgozói évről-évre reálbércsökkenést szenvedjenek el, valamint a nemzetgazdasági átlag alatti bérfejlesztésben részesüljenek. Fenntartjuk javaslatunk, hogy ez évben szükséges további bérintézkedés végrehajtása, valamint a 2023. évre vonatkozó bérfejlesztés legalább olyan kétszámjegyű százalékos mértékű legyen, amely meghatározása figyelemmel van az infláció várható alakulására.

Megértjük, elfogadjuk és támogatjuk Magyarország Kormánya szakpolitikai döntését, a villany és gáz árára bevezetett és fenntartott rezsicsökkentést. A magyar háztartások energiaellátásának védelme, az ország energiaellátásának biztosítása vitathatatlanul kiemelt prioritást élvez. Ezzel szemben, ha az MVM Csoport munkavállalóinak e politikai döntés miatt nagyobb mértékben kellene anyagi áldozatot vállalniuk, mondván, hogy az MVM Csoport gazdálkodása nem teszi lehetővé a bérek emelését, a rezsicsökkentés társadalmi terhét az MVM Csoport munkavállalói nagyobb mértékben vállalják fel, kell elszenvedniük. E többletteher felvállalása nem lehet elvárás a társadalom egy szűk szegmensétől, nevezetesen az MVM Csoport munkavállalóitól, azért az őket képviselő szakszervezeteknek egyértelműen szót kell emelniük.

Kijelentjük, készek vagyunk mindent megtenni a javaslataink érvényesítése érdekében.

NEM HAGYJUK, hogy az MVM TSZSZ és valamennyi tagszakszervezete által megfogalmazott javaslatok a bérmegállapodás tartalmára vonatkozóan ne érvényesüljön!

NEM HAGYJUK, hogy a tisztességesen elvégzett munka anyagi elismerés nélkül maradjon!

NEM HAGYJUK, hogy az MVM Csoport dolgozói évről-évre reálbércsökkenést szenvedjen el!

 

Az MVM TSZSZ tagszakszervezetei nevében:

Hatvani Jácint, MVM TSZSZ elnök


Az alábbi performansz az MVM TSZSZ tagszakszervezeteinek vezető tisztségviselői készítették, igazolva elszántságukat:

https://www.youtube.com/watch?v=l1J_bri1Z0A