Nő a feszültség az MVM Csoportban
Nem a várakozásoknak megfelelően halad az MVM Csoport bértárgyalása

A 2021-2022-2023. évekre szóló MVM csoportszintű bérmegállapodásban a Szakszervezet kérése alapján rögzítettük, hogy minden év októberében felülvizsgáljuk a bérmegállapodás tartalmát figyelembe véve gazdasági mutatók alakulását és megállapodunk a következő év bérfejlesztés szabályairól. Ez évben a felülvizsgálat különösen nagy jelentőséggel bír a tapasztalt árszínvonal romlás miatt, amely alapján a megélhetési költségek jelentősen megemelkedtek.

 

Az MVM Zrt. képviselőivel a tapasztalható emelkedő inflációs környezet miatt már 2022. szeptember 20-án megkezdtük a felülvizsgálatot. Az MVM TSZSZ az javasolta, hogy még ez évre vonatkozóan szükségek kiegészítő bérmegállapodást megkötni. Azon túl, hogy mindannyian érezzük, hogy egyre nehezebb a megélhetés, hivatkoztunk mind a VKF keretein belül megkötött megállapodásra a minimálbérről és garantált bérminimumról, mind a Villamosenergia-ipari Ágazati Bérmegállapodásra, amelyek azt javasolják a helyi szociális partnereknek, hogy legalább a bérek reálértékét garantáló bérmegállapodásokat kössenek. Az időközben jelentősen megemelkedett infláció miatt, az ez évben végrehajtott bérmegállapodás szerinti bérintézkedés nem teljesíti a hivatkozott két megállapodás szerinti ajánlást. Továbbá javaslatot tettünk a következő évi bérmegállapodás tartalmára is. Az MVM TSZSZ tagszakszervezetei véleménye alapján a 2023. évre rögzített 3% alapbéremelési mérték módosítása is feltétlenül szükséges legalább egy kétszámjegyű százalékos mértékre, amely biztosítja legalább a bérek reálértéken tartásának mértékét és figyelembe veszi a munkaerőpiaci folyamatokat. 2022. október 5-én folytattuk a tárgyalásokat. Bíztunk benne, hogy kapunk érdemi ajánlatot. Sajnos csalódnunk kellett. Javaslatunkat megerősítettük, ugyanis a munkaerőpiacon látható, hogy több gazdasági társaság kiegészítő bérintézkedést hajtott végre gondoskodva munkavállalóin és megítélésünk szerint az MVM Csoport társaságai sem hagyhatják ezt figyelmen kívül. Október hónap folyamán további egyeztetés is megvalósult, ám előre lepésről nem lehet beszámolni. A munkáltatótól azóta sem kaptunk érdemi ajánlatot, ezért az MVM TSZSZ az alábbi levélben kereste meg Dr. Czepek Gábor Elnök-vezérigazgató Urat.

Megítélésünk szerint az MVM Csoport felett a tulajdonosi jogot gyakorló nem határozta meg a bértárgyalás lefolytatásához és annak eredményes lezárásához szükséges mozgásteret. Emiatt az Elnök-vezérigazgató Úrnak címzett levél tartalmához hasonló levelekkel kereste meg az MVM TSZSZ a tulajdonosi jogokat gyakorló Technológiai és Ipari Minisztérium – azóta lemondott – miniszerét, Prof. Dr. Palkovics László Urat, valamint Dr. Kutnyánszky Zsolt iparért és foglalkoztatásért felelős államtitkár Urat, illetve Steiner Attila energiaügyekért felelős államtitkár Urat. A napokban értesültünk róla, hogy a kormányzati működés az energiaügy területén jelentősen megváltozik, átalakul. Jelenleg egy átmeneti időszakot látunk, ezért kértük a kormányzat vezetőjét, Orbán Viktor miniszterelnök Úr közbenjárását, hogy a szakszervezeti tagok, az MVM Csoport munkavállalói várakozásainak figyelembevétele mellett a legfőbb

tulajdonosi jog gyakorlója segítsen feloldani a kialakult feszültséget. A miniszterelnöknek írt levél az alábbi linkre kattintva olvasható:

Az MVM TSZSZ, és tagszakszervezetei készek határozottan kiállni véleményük, javaslatuk mellett. Szilárd meggyőződésünk, hogy az MVM Csoport munkavállalóinak munkája nem maradhat anyagi elismerés nélkül. A sajtóban több alkalommal negatív kritikával illették az MVM Csoport egyes tevékenységeinek végzését anélkül, hogy annak okai, avagy mögöttes tartalma megjelenne. Ez természetes, hisz az ügyfelek, a sajtó nem feltétlenül látja, nem találkozik a nehézségek fundamentumaival. A Szakszervezet megítélése szerint a működésben jelentkező nehézségek nagy többsége visszavezethető az ilyen tevékenység végzéséhez szükséges nem elégséges bérezésére és az amiatt esetlegesen jelentkező létszámhiányra és egyéb következményeire.

Az MVM TSZSZ Szövetségi Tanácsa a jövő heti ülésén fog dönteni a várakozásoknak megfelelő bérmegállapodás létrejötte érdekében szükséges intézkedésekről, esetleges érdekérvényesítő akcióiról.

 

Hatvani Jácint

MVM TSZSZ elnök