Módosul a Teljesítmény Értékelési Rendszer az MVM Csoportban
Az érdekképviseletek és az MVM vezetősége 2021. március 16-án megállapodtak a teljesítményértékelésen alapuló ösztönzési rendszer 2021. évi szabályairól. A februári szociális- és jóléti célú megállapodást követően ez a megállapodás immár a második nagy javadalmazási téma, melyben egyezségre jutottak a Felek. Annak ellenére, hogy a 2021-es évre a piaci előrejelzések továbbra sem biztatók és a gazdasági válság elhúzódása várható, az MVM Csoportban mégis fenntartásra kerül a teljes juttatási csomag.

Az ösztönző rendszerről kötött megállapodás számos változást tartalmaz, ennek kiemelt elemeit Fluck Benedek, a tárgyalásokat munkáltató oldaláról vezető humánerőforrás vezérigazgató-helyettes az alábbiakban foglalta össze:

„A cégcsoport sikeres működése kapcsán a munkavállalók továbbra is középpontban vannak. Versenyképességünket HR oldalról a vállalati kultúra fejlesztésében, az elkötelezettség erejében látjuk, melyben kiemelt fontossága van a munkavállalói egészség és jóllét biztosításának. Célunk olyan konstruktív viselkedési stílusok (Teljesítmény, Együttműködés, Önmegvalósítás, Bevonás-Támogatás), működések meghonosítása és megerősítése a szervezetben, amelyek az új irányítási modellben, a fenti értékekkel összhangban, közvetlenül befolyásolják a teljesítményt és az üzleti eredményességet.

A járvány végére, egy erősebb, jobban motiváló javadalmazási rendszerrel szeretnénk visszatérni az új normalitásba, amely támogatja a tőzsdeképesség megszerzését is.

Ennek egyik eszköze a megújított TÉRKŐ/prémium rendszer, mely egységesen TÉR bónuszként működik tovább a teljes csoportban 2021 áprilisától a célkitűzések megkezdésével január 1-re visszamenőleges hatállyal. Mivel a házon belüli karrierépítést kiemelten kezeljük, az új TÉR bónusz fontos hozadéka, hogy a csoporton belüli, tagvállalatok közötti „átigazolásokat” megkönnyíti.

Az új rendszer jellemzői:

-        megszűnik a markáns különbségekkel (mérték, kifizetés ütemezése) működő TÉRKŐ (volt MVM cégek) és prémium (volt NKM cégek) rendszer

-        HAY 14 és az alatti besorolású munkakörökben nem lesz célkitűzés, de fenntartjuk a visszajelzés Success Factorsban kialakított eszköztárát

-        egységes TÉR bónusz mértéket alkalmazunk, amelynek alapja továbbra is az éves alapbér:

HAY kategória

Mérték (%)

Vezetők

Nem vezetők

HAY 18 és a felett

20

8,33

HAY 15-17

8,33

8,33

HAY 14 és az alatt

-

-

 

-        annak érdekében, hogy a juttatási csomagok ne sérüljenek, összjövedelem konszolidációt alkalmazunk azon munkavállalók esetében, akiknél az egységes TÉR bónusz mértékre történő átállást követően csökken vagy megszűnik a premizálás mértéke; az érintett kollégák fix bérkiegészítést fognak kapni, illetve a kiemelkedő teljesítmény keretből részesülhetnek az alábbiak megosztás szerint:

HAY kategória

Mérték (%)

Bérkiegészítés

Kiemelkedő teljesítmény keret

HAY 17 és a felett

75

25

HAY 16 és az alatt

85

15

 

-        egységes jogosultsági szabályokat alkalmazunk a teljes csoportban

-        a kompetenciaértékeléshez továbbra sem kötődik bónusz kifizetés de az egyéni fejlesztés alapját képezi

-        a TÉR értékelésben résztvevők részére:

  • a féléves értékelés időpontja: legkésőbb augusztus 31-ig, kifizetés az augusztusi munkabérrel az éves elérhető bónusz legfeljebb 50%-a
  • az éves értékelés időpontja: a tárgyévet követő év január 31-ig, kifizetés a májusi munkabérrel, az éves teljes TÉR bónusz bruttó összege csökkentve a már kifizetett TÉR bónusz előleg bruttó összegével

-     a bérkompenzációt először az áprilisi munkabérekkel januárra visszamenőleges hatállyal fizetjük

-        a kiemelkedő teljesítmény keretek havonta vagy negyedévente is oszthatók májustól kezdődően a havi munkabérifizetésével egyidejűleg

 

Az eddigi tapasztalat az volt, hogy mindenkit a bérkiegészítés kiszámítása érdekelt, ezért a változásokat néhány példán keresztül is szemléltetjük:

Vezető szakértő munkakör (volt MVM tagvállalat)

-        TÉR bónusz mértéke a korábbi éves 3 havi helyett 8,33 % lesz

-        a két mérték közötti különbözet

  • 75 %-át fixen bérkiegészítés formájában kapja meg havonta a munkavállaló (a bérkiegészítés az éves és évközi bérfejlesztéssel megnövelésre kerül),
  • 25 %-a bekerül a kiemelkedő teljesítmény keretbe, melyet hasonlóan a tavalyi bérfejlesztésnél már alkalmazott 1%-os keret és a lump sum keret feltételei szerint kaphat meg.

100.000 Ft/hó alapbérre vetítve (ezt mindenki arányosítsa a munkabérének megfelelően, úgy kapja meg a saját összegét):

-      a bérkiegészítés egy havi mértéke: 12.503 Ft/hó

-      a kiemelkedő teljesítmény keretbe kerülő egy havi rész: 4.167 Ft/hó

Szerelő munkakör (volt NKM tagvállalat)

-        TÉR bónusz mértéke a korábbi 8,33 % havi helyett 0 % lesz

-        a két mérték közötti különbözet

  • 85 %-át fixen bérkiegészítés formájában kapja meg havonta a munkavállaló (a bérkiegészítés az éves és évközi bérfejlesztéssel megnövelésre kerül),
  • 15 %-a bekerül a kiemelkedő teljesítmény keretbe, melyet hasonlóan a tavalyi bérfejlesztésnél már alkalmazott 1%-os keret és a lump sum keret feltételei szerint kaphat meg.

100.000 Ft/hó alapbérre vetítve (ezt mindenki arányosítsa a munkabérének megfelelően, úgy kapja meg a saját összegét):

-        a bérkiegészítés egy havi mértéke: 7.081 Ft/hó

-        a kiemelkedő teljesítmény keretbe kerülő egy havi rész: 1.249 Ft/hó

 

Bízunk benne, hogy a cégcsoport által kínált sokrétű juttatási elemet tartalmazó struktúrában a TÉR bónusz rendszer is méltó helyet fog elfoglalni megújult formájában és Számotokra is komoly értékkel bír majd.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen kérdésetek merül fel, azt küldjétek meg a hrkko@mvm.hu e-mail címre, a rendszer kidolgozásáért felelős javadalmazási szakértők fognak válaszolni, illetve forduljatok bizalommal a tagvállalati HR vezetőkhöz és HR partnerekhez.”

 

A megújult ösztönzési rendszerről az érdekképviseleti vezetők is elmondták véleményüket:

„Hatvani Jácint, MVM TSZSZ elnök:

A Csoportszintű érdekegyeztetés egy újabb mérföldkőjéhez érkeztünk, amikor a Teljesítmény Értékelési Rendszer átalakításáról szóló tárgyalásokat megkezdtük. Az érdekképviseletek a korábbi rendszer egyes részeinek hiányosságait tapasztalták, ezeket a tárgyalások során is hangsúlyoztuk. Az aláírt kollektív szerződés tartalmából összeségében fontosnak tartom kiemelni, hogy a korábban elérhető bónusz mértékek értékelésnek való kitettségét java részt jelentősen sikerült csökkenteni. Ez nem más tartalmat hordoz magában, mint a bizalmat. A munkáltató bizalmát abban, hogy a korábban megszokott bonyolult értékelési rendszer működtetése nélkül is az MVM Csoport dolgozói arra törekednek, hogy a munkájukat magas minőségben, maradéktalanul elvégezzék. Valamint a munkavállalói oldal bizalmát is tükrözi, hogy az értékelésben megmaradt pénzösszeg elosztása – immáron az egyszerűsített rendszerben - objektíven az ösztönzést fogja szolgálni.”

Lörincz László, MVM VÜT elnök:

A korábban működtetett TÉRKŐ/prémium rendszer kialakítása nem volt mentes a hibáktól, és az abból fakadó viták, és a vélt vagy valós sérelmektől. Az MVM Csoport növekedése újabb problémákat generált az egységes működés szempontjából. Ez igen jelentős motivációval szolgált a megállapodást kötő felek tárgyalásai során.

A több tárgyalási forduló során a problémás kérdések jelentős részét kompromisszumok mentén sikerült lezárni.

Fontos feladatunk a továbbiakban a munkavállalók széleskörű tájékoztatása, melyet a helyi tájékoztatókon kívül az aláíró felek közös tájékoztatóval igyekeznek teljesíteni.”

 

A juttatásokról szóló tárgyalásokat a 2021. évi bérfejlesztés részletszabályainak egyeztetésével folytatjuk, várhatóan áprilisban, addig is még egy jelentős javadalmazási intézkedésre kerül sor, 2021. április 22-ig utalásra kerülnek a SZÉP kártyák éves összegei a választott alszámlákra.

Vigyázzatok Magatokra, egészségetekre! Nagyon számítunk továbbra is egyéni felelősségvállalásotokra a mindennapi életben!