Bérmegállapodás az MVM Csoportban
Elég mélyről indultunk. 2011. decemberében a munkavállalókat negatívan érintő parlamenti döntésekkel kellett szembenéznünk. Elsőként azt tapasztaltuk, hogy törvényben drasztikusan megemelték a jóléti és szociális kiadások adóterheit...

- Tisztelt Elnök Úr! Ismereteim szerint egy átlagos munkavállalónak fogalma sincs arról, hogy mennyi munkába kerül a szakszervezeteknek, míg a kifizetésre kerül a béremelés. Kérem, beszéljen erről részletesen!

- Igen, különböző szinteken, sok tárgyalás, számos érdekvita húzódik meg a mögött, hogy végül valaki béremelést kapjon. Az MVM Csoportban évek óta működik a társaságcsoport szintű szociális párbeszéd, erről együttműködési megállapodás van. A fórum neve: MVM Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum. Az egyik oldalon az MVM Zrt. képviselői ülnek, Fluck Benedek úr, az MVM Zrt. humán erőforrás vezérigazgató-helyettesének vezetésével, a másik oldalon az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ) képviselői. E szervezet a MVM Csoportban működő valamennyi szakszervezetet egy zászló alatt tömöríti és jómagam vagyok az elnöke. Az MVM TSZSZ elnökhelyettese Berkes Sándor, aki a paksi Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének elnöke. 

- Köszönöm az előzetes tájékoztatást. Akkor most térjünk át a bértárgyalás alapjaira.

- Nehezítette a bértárgyalást, hogy már nincs országos szintű megállapodás. Elég mélyről indultunk. 2011. decemberében a munkavállalókat negatívan érintő parlamenti döntésekkel kellett szembenéznünk. Elsőként azt tapasztaltuk, hogy törvényben drasztikusan megemelték a jóléti és szociális kiadások adóterheit. Az 500.000,- Ft alatti összegnél kb. 30%, az a feletti összeget kb. 50%-os adóteher sújtja, amit egy átlagos magyar munkáltató kiterhelt a munkavállalójára. Másfelől megváltozott a személyi jövedelemadó-rendszer és a bruttó 217.000,- Ft alatt kereső munkavállalók azt tapasztalták, hogy a januári fizetéssel 5000,- Ft, de akár 15.000,- Ft- tal kevesebb került a „borítékba”. Harmadszor, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága hozott egy döntést, melynek értelmében az állami tulajdonú gazdasági társaságoknál 0, azaz nulla bérfejlesztést lehet megvalósítani. Negyedszer, született egy kormányhatározat, melyet tulajdonosi döntés követett. Ennek lényege, hogy mindenféle mozgóbér, jutalom, prémium kifizetése felfüggesztésre került, amely az MVM Csoportban több mint 2000 embert érintett. Ötödször, az ágazati tárgyalópartnerünk, a VTMSZ a tárgyalások kezdetén bejelentette, hogy a nehéz gazdasági körülmények, az adórendszer változása és egyéb okok miatt 2012-ben nem kíván bérmegállapodást kötni.

- Szép kis lista! Hogy sikerült ezeken a nehézségeken úrrá lenni?

- Hát, igen. Sok nehéz tárgyalás és álmatlan éjszaka áll mögötte, szakmailag is, és az érdekegyeztetés oldaláról is komoly kihívás volt. 

- Akkor nézzük sorjában: Kezdjük az ágazati bérmegállapodással.
 

- Mint mondtam az OÉT megállapodás hiánya nehezítette a helyzetet. Nehéz tárgyalások árán, de végül is több forduló után 2012. február 14-én megszületett az ágazati bér- és szociális megállapodás a VTMSZ és az EVDSZ-BDSZ között ( Három megállapodás született egy napon ) Ez a megállapodás képezte az MVM és más társaságcsoportoknál, valamint gazdasági társaságoknál a további tárgyalások alapját. 

- Mi történt a jóléti és szociális ügyek kérdésében?

 Az MVM Csoportban nem egyformák ezek a juttatások, társaságonként változnak. Ide tartoznak egyfelől a cafeteria-rendszeren belüli és azon kívüli összegek is. A villamosenergia-iparban ennek az összegnek a legalacsonyabb értéke 520.000,- Ft. Az MVM Csoport átlaga ettől magasabb. Az új adórendszer alapján e tartományban 50%-ra emelkedett az adóteher. Magyarországon a munkáltatók válasza erre szinte egységes volt. E terheket áthárították a munkavállalókra. Az MVM Csoportban több forduló után megállapodást kötöttünk, melynek lényege, hogy az adóterheket a munkáltató nem hárítja át a munkavállalóra, cserébe 10%-kal csökkentettük a kifizetéseket. Sokan nem is tudták, talán még most sem tudják, ez egy „relatíve” jó üzlet volt, hiszen a magyar gyakorlathoz képest 40%-ot nyertünk. Erről is született egy megállapodás.

- Mi történt a mozgóbérek kifizetésének letiltásával?

- Ebben a kérdésben a konfliktus nem a munkáltatókkal, hanem a kormányzattal volt. Létrejött egy találkozó Németh Lászlónéval, a nemzeti fejlesztési miniszter asszonnyal (Megbeszélés a minisztériumban ). Ezt követte egy újabb tárgyalás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Igazgatóságának elnökével , dr. Halasi Tibor úrral. 

- Mi lett a tárgyalás eredménye?

- Az első szakaszban reménytelennek tűnt a helyzet, egyedüli biztató az volt, hogy ebben a kérdésben az MVM menedzsmentjével azonos véleményen voltunk. Mi azt az elvi álláspontot képviseltük, hogy ami az egyéni munkaszerződésben és kollektív szerződésben szerepel, az szent és sérthetetlen. A tárgyalások menete munkaügyi vitába torkollott (Kollektív munkaügyi vita az MVM Társaságcsoportnál) és igénybe kellett vennünk a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat igazgatójának, dr Kovács Géza úrnak a közreműködését. Végül a konfliktus sikeresen megoldódott. (A levél itt olvasható.) 

- Térjünk vissza a bértárgyalásra. Mi történt a bérkompenzációval?

- Mint jeleztem a 217.000,- Ft alatti keresetűek az adórendszer miatt rosszabbul jártak. Ezt kiemelten tárgyaltuk az ÉKF üléseken és végül elértük, hogy ez, valamint az ágazati minimálbérnek megfelelő emelés már a márciusi bérekkel kifizetésre kerültek. Itt a vita igazából azon volt, meg kell-e várni a bérmegállapodás végét, vagy attól függetlenül a kompenzáció kerüljön mihamarabb kifizetésre. Értelemszerűen mi az utóbbit képviseltük, s végül ez sikerült.

- Az MVM Csoportszintű bértárgyalás hogyan zajlott le?

- A tulajdonos, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntése alapján a munkáltatónak a kiinduló pontja az volt, hogy idén nem lesz bérfejlesztés. A vitában fontos érv volt és a tulajdonos számára is szempont volt az a tény, hogy van érvényes  ágazati bérmegállapodás. Sok forduló és sok érv közeledett és végül találkoztak az álláspontok. A tárgyalások végén részt vett Baji Csaba Sándor úr, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója is. A tárgyalások emlékeztetői megtalálhatók a MVM TSZSZ honlapján, a "Dokumentumok" rovatban. Hosszú olvasmány, de érdekesen és tényszerűen bemutatja azt a 6 fordulós tárgyalássorozatot, az érveket és ellenérveket, melynek eredményeként a megállapodás megszületett. A legutolsó 2012. április 13-i ÉKF ülésen parafálásra került az MVM csoportszintű 2012. évi bér- és szociális megállapodás.

- Elnök úr! Ön hogyan értékeli ezt a megállapodást?

- Itt hívom fel a figyelmet, hogy ez a megállapodás még nincs ratifikálva (jóváhagyva). A megállapodás akkor lép életbe, ha az MVM Zrt. Igazgatóságának és főtulajdonosának, továbbá a szakszervezeti testületeknek jóváhagyása megtörtént. 

Összességében egy elfogadható kompromisszum született, az inflációval közel megegyező keresetszínvonal-növelés. A megállapodásban van egy garanciaelem, ha az infláció a tervezettnél magasabb lesz, akkor egy második lépcsőben – a tavalyi példához hasonlóan – korrigálásra kerül. Most még csak a társaságcsoport szintű bérmegállapodás van parafálva. A helyi szintű tárgyalás még ezután következik, de az csak a finomszerkezeten igazít, a nehezén már túl vagyunk.

- Megenged egy kényes kérdést?
- Igen.

- Tudjuk, hogy július 1-jétől változik a Munka Törvénykönyve, ennek tükrében Ön hogyan látja az MVM csoportnál a szakszervezet szerződéskötési képességét?

- A helyzet társaságonként változó. Van, ahol rendkívül magas a szervezettség, van ahol alacsony, de nem csak társaságcsoport szinten, hanem helyi szinten is képesnek kell lennünk szerződéseket kötni. Összességében jól állunk, de őszintén meg kell mondanom, hogy pont az MVM Zrt.-ben kritikus a helyzet. Ha a munkavállalói létszám növekedni fog (márpedig erre megvannak a döntések) és a belépő új munkavállalók nem lépnek a szakszervezetbe, itt elveszíthetjük szerződéskötési képességünket. Ezért kérek minden felelősségteljesen gondolkodó munkavállalót lépjen be a szakszervezetbe, hogy a már kivívott értékeink megmaradhassanak. (Az MVM-ben egyébként a korábbi két szakszervezet, a VIKSZ és a FIMUSZ egyesült, és létrejött az új, az MVM Dolgozóinak Szakszervezete.) Tehát vigyázzunk, ne kerüljön veszélybe a helyi kollektív szerződés és a hagyománnyá vált éves bér- és szociális megállapodás!

- Köszönöm a beszélgetést. További jó munkát kívánok!