Bérmegállapodás 2021-2023. évekre
Az érdekképviseletek és az MVM menedzsmentje – figyelembe véve a Covid 19 megbetegedés, valamint az általános gazdasági környezet hatásait – hosszú távra szóló keresetfejlesztési tartalomban állapodtak meg és a Felek között 2021. július 6-án megkötésre került a 2021-2023. évi csoportszintű bérfejlesztési megállapodás.

A munkavállalói oldal és a munkáltató többfordulós egyeztetést folytatott a 2021-2023. évekre szóló bérmegállapodás megkötése érdekében, amely az alábbi tartalommal hatályba lépett:

2021. év

  •  Az alapbérfejlesztés mértéke: 2021. július 1-jei hatállyal átlagosan 4%,
  •  2% egységes szabályokon alapuló (az alapbérfejlesztésre jogosultak azon munkavállalók, akiknek az alapbére nem haladja meg a mindenkori havi minimálbér 7-szeres értékét) és
  •  2% differenciált.
  •  Egyösszegű kifizetés: a 2021. január 1-től 2021. június 30-ig a 6 havi egyéni alapbérre vetítve 3%, mely nem differenciált formában kerül kifizetésre.
  •  Post Covid vizsgálat a betegségen igazoltan átesettek részére.
  • ÖNYP extra: 2021. július 1-től az 55 év feletti munkavállalók részére 9.000 Ft/hó összegű extra munkáltatói hozzájárulás azon társaságoknál, ahol az ilyen jellegű juttatás kifizetése a korábbi megállapodás alapján - a Covid járvány negatív gazdasági hatása miatt - felfüggesztésre került.

2022. év

  • Az alapbérfejlesztés mértéke: 2022. január 1-jei hatállyal átlagosan 6%.
  • Egyösszegű kifizetés: 1%, amennyiben az MVM Csoport FC9 szerinti gazdasági eredményei kedvezőek.
  • Post Covid vizsgálat a betegségen igazoltan átesettek részére.

2023. év

  •  Az alapbérfejlesztés mértéke: 2023. január 1-jei hatállyal átlagosan 3%.

A fix összegű pótlékok is emelésre kerülnek mindhárom évben az éves alapbér emelések végrehajtásával egyidejűleg és annak mértékével megegyezően.

Mindezeken túl és a kiszámítható, hosszú távú eredményes üzleti tevékenység fenntartása mellett a Felek kiemelten fontosnak tartják a foglalkoztatás biztonságát, melyet a megállapodásban is rögzítettek.

Továbbá megállapodás lett arról is, hogy minden év október 1-től átfogóan felülvizsgálják a megállapodás tartalmát, melynek során figyelembe veszik az infláció alakulását, a versenyszféra bérnövekedését és a társaságcsoport eredményességét.

Egy több hónapon keresztül tartó tárgyalási sorozat eredményesen lezárult. A 3 évet felölelő bérmegállapodás minden fél számára kezeli a jövő bizonytalanságával járó kockázatokat. A munkavállalói-, munkáltatói oldal által elfogadott megállapodás alapján az esetleges további vírusjárvány hullámok negatív gazdasági hatásai, illetve egyéb a béremelést befolyásoló tényezők ellenére egy kiszámítható bérfejlesztés valósulhat meg. Az elmúlt időszak egyértelműen tanúsítja, hogy a kiszámíthatóság nagy érték. A rendszeres, minden év októberében megvalósuló átfogó felülvizsgálatok során a megállapodást kötő Feleknek feladatuk, hogy a reális gazdasági helyzetet megfelelően értékeljék, és a munkavállalói igényeket is szem előtt tartva járjanak el, igazodva a gazdasági élet és az MVM Csoport teljesítményéhez, mely utóbbi érdekében dolgoznak és teljesítenek kiválóan az általunk képviselt munkavállalók nap mint nap.

Hatvani Jácint, MVM TSZSZ elnök