A MEKH KÖSZÖNETET MOND AZ ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSI SZEKTORBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKNEK
Az április 15-én véget érő távfűtési szezon jó alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik a járványhelyzet több mint egy éve alatt a nap 24 órájában gondoskodtak otthonaink, közintézményeink és kórházaink biztonságos energiaellátásáról – mondta Horváth Péter János, a MEKH elnöke.

„Az energia- és közmű-szolgáltatások mindennapjaink kényelmének elengedhetetlen összetevői. A távfűtés, az áram- és a gázellátás, a csapból kifolyó tiszta ivóvíz, a szemét- és szennyvízszállítás olyan alapvető szolgáltatások, melyek nélkül ma már elképzelni sem tudjuk az életünket. A folyamatos energia- és közmű-szolgáltatásokra, az ellátás biztonságára ezekben a nehéz időkben talán nagyobb szükségünk van mint valaha.

Az erőművekben, a távfűtőművekben, a víz- és csatornaszolgáltatóknál, a hulladékgyűjtő és az energiahordozókat szállító, tároló és elosztó cégeknél szakemberek ezrei dolgoznak azért, hogy az ország működését garantáló alapszolgáltatások a nap 24 órájában elérhetőek legyenek otthonainkban, közintézményeinkben, ipari létesítményeinkben és kórházainkban. Míg az egészségügyi dolgozók a frontvonalon küzdenek és gyógyítanak mindannyiunkat, addig ők a háttérben az intézmények folyamatos működéséhez elengedhetetlen energiaellátást és a közműszolgáltatásokat biztosítják. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökeként köszönöm az energetikai és közműszektorban dolgozó szakemberek áldozatos munkáját és kitartását. Vigyázzanak magukra és családjaikra, vigyázzanak az egészségükre, mert a jövőben is számítunk Önökre!” – mondta Horváth Péter János.

Az eredeti közzététel a következő linken érhető el:

http://www.mekh.hu/a-mekh-koszonetet-mond-az-energetikai-es-kozmu-szolgaltatasi-szektorban-dolgozo-szakembereknek