Tájékoztatás a TK Projekt kapcsán kötött érdekképviseleti megállapodásról
Az MVM Zrt. Igazgatósága Támogató Központ létrehozásáról szóló döntése értelmében az MVM Zrt. holding-támogató tevékenységei, illetve az NKME Zrt. támogató tevékenységei kiszervezésre kerülnek az NKM Zrt.-be. A kiszervezés munkáltatói jogutódlás keretében valósul meg. A Felek a szervezeti változás kapcsán tárgyalásokat folytattak a munkáltatói érdekképviseletekkel. A tárgyalás célja volt a változás munkavállalókat érintő hatásainak kezelése, a munkafeltételek változatlan tartalmára vonatkozó megállapodások megkötése. A tárgyalások eredményesen zárultak, és a felek által aláírt megállapodást 2020. augusztus 26-án az MVM Zrt. Igazgatósága is jóváhagyta.

Az alábbiakban tájékoztatunk Benneteket a Megállapodás tartalmáról:


Munkajogi keretek:
- A jogutódlás alapján az érintett munkavállalók munkaviszonya – az ebből származó jogok és kötelezettségek – átszállnak az átadó munkáltatókról (MVM Zrt., illetve NKM Energia Zrt.) az átvevő munkáltatóra (NKM Zrt.).
- Az NKM Zt. a jogutódlást követően az átszállást megelőzően keletkezett villamosipari iparági jogviszonyt elismeri.
- Az MVM Zrt. és az NKM Energia Zrt. is társasági kollektív szerződés, illetve a VKSZ (Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés) hatálya alatt áll. Ezen túl az MVM Zrt. az MVM CSKSZ (MVM Csoport Csoportszintű Kollektív Szerződés) hatálya alatt is áll.,. Az NKM Zrt. vállalja, hogy az átadó munkáltatókra a 2020. szeptember 1-én érvényes kollektív szerződéseket az átvétel időpontját követő egy évig fenntartja az érintett munkavállalók vonatkozásában.
- A Feleknek határozott szándékában áll, hogy 2021. augusztus 31-ig az NKM Zrt.-nél új társasági kollektív szerződés kerüljön megkötésre, amely tárgyalások során a felek irányadónak tekintik a VKSZ és a CSKSZ rendelkezéseit is, illetve figyelembe veszik az átadó munkáltatók kollektív szerződéseiben foglaltakat is. A Felek szándékában áll továbbá, hogy az NKM Zrt. ezzel egyidejűleg csatlakozzon a CSKSZ-hez.
- A Felek elkötelezettek abban, hogy az NKM Zrt. a VTMSZ (Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége) tagjai közé felvételre kerüljön, továbbá abban is, hogy a társaságra a VKSZ kiterjedjen 2021. szeptember 1-től.


Javadalmazási kérdések:
A megállapodás kiterjed a javadalmazást érintő kérdésekre is. Ennek értelmében az NKM Zrt. vállalja, hogy a munkavállalók a kiemelt jövedelem elemekből (alapbér, 13. havi bér, bónusz/prémium, VBKJ, önkéntes pénztári támogatások) számított jövedelme a változást követően nem csökken, illetve elkötelezi magát arra, hogy az alábbi lépéseket megtegye az egységes javadalmazás biztosítása érdekében:
- 2021. szeptember 1. után az MVM Zrt-nél biztosított 13. havi fizetést beépíti az alapbérbe, az éves számított összjövedelem tartása mellett.
- 2021. szeptember 1. után az MVM Zrt.-nél TÉR alapján fizetett bónusz munkavállalónként meghatározott összege és az NKM Zrt.-nél érvényes teljesítmény értékelés alapján fizetett prémium közötti különbséget 100%-os teljesítményt feltételezve kompenzálja, melynek megoldási lehetőségéről – bónusz rendszer struktúrájáról és a kompenzáció módjáról – az érdekképviseletekkel megállapodást köt. A 100%- nál alacsonyabb teljesítmény, a teljesítmény %-os arányában kerül kompenzálásra.
- Az MVM Csoport 2021. évre szóló szociális célú megállapodásának megkötését követően az átadó munkáltatókra és átvevő munkáltatóra irányadó VBKJ keretösszegben lévő különbséget, illetve az önkéntes pénztári munkáltatói támogatás összegében lévő különbséget kompenzálja, ennek módjáról az Érdekképviseletekkel megállapodást köt.
- A megállapodás szerint az NKM Zrt. valamennyi munkavállalója részére biztosítja a villamos-energia vásárlási kedvezményt („C” tarifát). Azok esetében, akik eddig is éltek ezzel a juttatással, a kedvezmény folyamatos. Akiknek erre nem volt lehetőségük, azok esetében minden szükséges és elvárható lépést megtesz.
Amennyiben a villamos-energia vásárlási kedvezmény valamilyen oknál fogva mégsem érvényesül a munkavállalók részére, az átvevő munkáltató kompenzációt biztosít, és vállalja, hogy a kompenzáció mértékéről és módjáról az érdekképviseletekkel megállapodást köt.
- Az NKM Zrt. a béren kívüli, jóléti és egyéb juttatásokat a vonatkozó csoportszintű megállapodások szerint, illetve a vonatkozó csoportszintű folyamatutasítás szerint biztosítja.

Hatvani Jácint, MVM TSZSZ elnök

Káplár Sándor, MVM DSZ elnök