MVM érdekképviseleti tiltakozás
Az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség (MVM TSZSZ) és az MVM Vállalatcsoporti Üzemi Tanács (MVM VÜT) közös közleménye a béren kívüli és egyéb kedvezményes adózású juttatások tervezett jogszabályi változtatásairól.

 

Az MVM TSZSZ és az MVM VÜT tiltakozik a jelenleg az Országgyűlés előtt lévő T/625 számú, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénytervezet elfogadása ellen.

A törvényjavaslat teljesen átalakítja a béren kívüli kedvezményes adózású juttatások kialakult rendszerét, illetve azt többletadóival sújtani kívánja.

 

Az MVM Csoportban a munkavállalók jövedelmének egy meghatározott részét béren kívüli juttatásként biztosítja a munkáltató. Ezen jövedelemrész adójának emelése a munkáltató számára jelentős többletkiadást idézhet elő, amelyet a szervezetink elutasítanak.  A bérek piaci trendeknek megfelelő emelkedése, legalább az Európai Unió átlag bérszínvonalának és jövedelem színvonalának elérése kiemelt célja szervezeteinknek.

Valós problémaként jelentkezik a szakképzett munkaerő kivándorlása, ezért sem tartunk elfogadhatónak olyan kormányzati törekvést, amely ezt erősíti, hiszen az élőmunkának a többlet adóztatása ront a helyzeten.

A korábbi évek alatt létrejött kollektív alkuk része az MVM Csoportban jelenleg felépített béren kívüli juttatási rendszer, amely mind a munkáltató, és mind a munkavállalók érdekeit szolgálja. Elveiben megegyezik a jelenlegi kormányzat által korábban hirdetett elvekkel (öngondoskodás, otthonteremtés, egészség megóvás, stb). A több év alatt felépített juttatási rendszer jogszabály módosítás miatt elnehezülő működése elfogadhatatlan szervezeteink számára, és fontos számunkra az is, hogy a pénztárak és az egészségbiztosítás ne sérülhessenek.

Előzetes tárgyalás az érintettekkel (munkáltatók, szakszervezetek) a törvényjavaslat benyújtása előtt nem volt. A szociális párbeszéd elhagyása és a terhek növelése előre nem látható következményekkel járhat, társadalmi konfliktushoz vezethet. Az MVM TSZSZ és az MVM VÜT határozattan vallja, hogy ha a kormányzatnak a munkavállalókat érintő kérdésben egy rendszert alapjaiban megváltoztató törekvései vannak, előzze meg azt szociális párbeszéd, szélesebb társadalmi vita az éríntettekkel.

Az MVM TSZSZ és az MVM VÜT  fontosnak tartja, hogy a kormányzat legalább megőrizze a béren kívüli és egyéb kedvezményes juttatások korábbi kedvezményes adózási rendszerét, illetve alternatív irányként azt fontolgassa, hogy inkább csökkenti ezen jövedelemrész adótételeit is.

Az MVM TSZSZ támogatja az országos szakszervezeti konföderációk 2018. június 29-én kelt közös nyilatkozatát, azt kész tevőlegesen is támogatni.

Budapest, 2018. július 4.

                Gál Rezső                                                                            Lőrincz László

           MVM TSZSZ elnök                                                                MVM VÜT elnök