Létrejött a 2017-2019. évi bérmegállapodás az MVM Csoportnál
Tájékoztatlak Benneteket, hogy 2017. március 28-án a szakszervezeti tárgyaló-delegáció és a munkáltatói oldal parafálta az MVM Csoport 2017-2019. évekre szóló bér- és szociális megállapodását. Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy dr. Fónagy János NFM parlamenti államtitkár úr személyes jelenlétével járult hozzá a megállapodás megszületéséhez. Erről az MVM Igazgatóság körfaxos szavazással dönt várhatóan a hét folyamán, az MVM TSZSZ tagszakszervezetei pedig 2017 március 30–ig hozzák meg döntésüket. A megállapodás a ratifikálás után lép hatályba. Ezt követően várhatóak a helyi szintű tárgyalások és a megállapodások megkötése.

A Munkáltató és az Érdekképviseletek a Kormány e témában hozott határozatához, a munkaerő-piaci viszonyokhoz és a társaságok teherbíró képességéhez igazítottan:

- 2017-ben: 10%-os
- 2018-ban: 9%-os
- 2019-ben: 8%-os

keresetfejlesztésről kötöttek megállapodást azzal, hogy a kifizetés az április havi munkabérek elszámolásával egyidejűleg, 2017. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal történik.

Az alapbérfejlesztést 2017. évben a Felek által meghatározott részletszabályok szerint kell végrehajtani (felzárkózás az alapbér sáv minimumára, a TÉRKŐ program bevezetésével összefüggő rendezések végrehajtása, megtartó program, munka-erőpiaci felzárkóztatási program, munkaerő mobilitási program, egyéni teljesítmények alapján történő differenciálás) az egyes tagvállalatok bérfejlesztési keretének maximum fele fordítható. A bérfejlesztés belső arányait a helyi szociális partnereknek megállapodásában kell rögzítenie, melyet előzetesen az MVM Zrt. humán erőforrás igazgatójával kell jóváhagyatni

Szociális és jóléti juttatások témakörében a megállapodás rögzíti, hogy az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetsége között, 2016 november 22-én kötött szociális- és jóléti célú megállapodásban foglalt mértékek és elemek változatlanul érvényesek.
2017-2019 év vonatkozásában a szociális és jóléti célú kiadások reálértékének megőrzése a cél, amelyet a bérköltség %-ában meghatározott ÖNYP hozzájárulás biztosít.

Az alapbérfejlesztés végrehajtására vonatkozó szabályokat és a csoportszintű bér- és szociális megállapodást Csoportszintű Határozat tartalmazza majd, mely a dokumentumtárban mindenki számára elérhető lesz.

Ugyanakkor a szakszervezet tudomásul vette a munkáltató azon bejelentését, hogy a korábbi 7%+5%+5%-os munkáltatói ajánlathoz képesti jelentős, 10%-os elmozdulásra való tekintettel nem kerül kifizetésre a 2016. évi bérmegállapodás kapcsán az EBITDA túlteljesítéséhez kapcsolódóan az eredeti munkáltatói ajánlat részét képező 50 EFt/fő eredményérdekeltségi ösztönző.

A most aláírt megállapodás az MVM Csoport cégeire vonatkozó keretmegállapodás, mely lehetőséget ad a munkahelyi szociális partnereknek bérmegállapodások megkötésére.

Jelen kommunikációt várhatóan egy közösen – az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatójával – aláírt kommunikáció is követni fog.